Hiljaisuus vs. vauhti

Ystäväni kirjoittaa parhaillaan tutkielmaa hiljaisista alueista ja huomasin sattumalta että hiljaisuus sanalla on äänellisen ulottuvuuden lisäksi ulottuvuus, joka liittyy aikaan ja liikkeeseen. (ks. hilja Nykysuomen etymologinen sanakirja) Näin ollen siis hiljaisen/hitaan liikkeen voi osiltaan liittää hiljaisuuden käsitteeseen. Äänettömyyden lisäksi hiljaisuus on liikkeen hitautta. (Sama merkitys on läsnä englannin silence sanassa -> silentium -> silere; jonka eräs merkitys on still, eli paikallaan pysyminen.)

Jos ajatuksen kenttää lähdetään laajentamaan huomaamme että hiljaisuuden vastakohta on vauhti tai nopeus, siis melu on nopeutta. Kun tähän vielä lisätään länsimaat vallannut konsepti, business, tarkastelu muuttuu yhä mielenkiintoisemmaksi. Business (kiireellisyys) on epähijaisuutta?

Mainokset