Sanojen(i) ihmeellisyys!

Tervehdys ihmeelliset ja ihmettelevät ihmiset! Kipinä tämän blogin aloittamiseen tuli sanojen ihmettelemisestä ja ihmeellisyydestä. Länsimainen ja tieteellinen maaimankuva opettaa meidät varmuuteen tiedosta ja tietämisestä, joka tappaa elämän, ajattelun ja sanojen ihmeellisyyden. Kaikille sanoille on sovittu varma merkitys, joihin kulttuuripiirin (esim. suomen kieli) jäsenien täytyy alistua. Onko todellisuus todella näin masentavaa? Ei todellakaan ja sanojen takana piilee kokonaisia merkitysten maailmoita ja sanoja ajamalla, tutkimalla ja jäljittämällä voi löytää harmaan arjen pinnan alta uusia innostavia ja ihmeellisiä asioita!

Tämä blogi ei hylkää tieteen saavutuksi etymologian alalla ja esim. Wikipedian artikkeli antaa omalta osaltaa hyvät lähtökohdat ymmärtää etymologiaa, vaikkakaan ihmettelevään, inspiroivaan ja innostavaan etymologien puoleen tällainen lähestymistapa ei tepsi. Tämän foorumin perusta on tarkoitus päästä sanojen arkisten merkistysten ja symbolien ulkopuolella ja nähdä sanat ihmeellisinä ja jonain muuna ja enempänä kuin sovittuina ja varmoina merkitysrakenteina. Kyse on elämästä ja ajattelusta, ei teknologiasta. Foorumin nimi on kaksinainen ja missio koostuu sekä ihmeellisyydestä ja ihmetyksestä. Ihmetys kohdistuu ’itseen’ (sanani) sekä todellisuuteen (sanat) ja nämä molemmat ihmetyksen kohteet ovat väistämättä kiedottu yhteen. Ei voi olla ihmeellisyyttä ennen kuin asettamme sanojen merkitykset kyseen alla ja tuomme ne tajunnan alueella ja ymmärrämme, että monet sanoista joita käytämme ovat meille vieraita ja outoja. Emme tunne sanoja joita käytämme saatikka niiden erinäisiä merkitys kerrostumia. Ihmettelevä asenne voi tämän johdannon pohjalta esittäytyä vieraana ja onttona, mutta toivon mukaan kun kirjoitukset ja karttuvat tällä foorumilla tämä ajattelun ’tapa’ aukenee. Toivottavasti selityksiä ja merkityksiä eri ongelmille löytyy runsaasti ja kunhan kirjoituksia kertyy niitä voi hakea käyttämällä haku-toimintoa. Jatkossa, jos kiinnostusta ja kiinnostuneita löytyy sanojen selityksiä ja merkityksiä voidaan mahdollisesti koota tietokantaan, josta niiden hakeminen on huomattavasti helpompaa. Näin aluksi olisi tarkoitus luoda keskustelua ja innostusta.

Kirjoitin 5.2.2007 Wikisanakirjaan ehdotuksen jossa etsin halukkaita perustamaan etymogista sanakirjaa. Ehdotukseen suhtauduttiin positiivisesti ja tunnustettiin että avoimilla tietofoorumeilla, kuten Wiktionary ei ole lainkaan tämän kaltaista etymologiaa käsittelevää tietoa. Tässä kirjoitus joka tarjonnee lisävalaistusta tähän suomen kietä koskevaan etymologiseen ’ongelmaan’:

Etymologinen sanakirja

Tervehdys kaikille. Olen pidemmän aikaa miettinyt että Internetistä puuttuu hyvä suomen kielen etymologinen sanakirja, joka voisi toimia mahdollisesti avoimella periaatteella niin että ihmiset voisivat avoimesti muokata ja kommentoida sisältöä.

Jaa että miksi moiselle yhteisölle olisi tarvetta? Esim. englanniksi julkaistaan www.etymonline.com sivustoa josta on tullut keskeinen osa ajatteluani, päivittäistä elämää ja opiskelua. Sanoille ja ilmiöille syntyy merkityksiä, jotka kiinnittyvät elämänkokemukseen. Esim. keskusteluissa ystäväni kanssa tutkimmme usein etymologisia lähtökohtia ja kuinka ne kiinnittyvät kokemuksiin ja miten ne voivat rikastuttaa ajattelua ja johtaa uusille jäljille.

Esim. Etymonlinen määritelmä sanalle conscience on seuraava:

c.1225, from O.Fr. conscience, from L. conscientia ”knowledge within oneself, a moral sense,” prp. of conscire ”be mutually aware,” from com- ”with” + scire ”to know.” Probably a loan-translation of Gk. syneidesis. Sometimes nativized in O.E./M.E. as inwit. Rus. also uses a loan-translation, so-vest, ”conscience,” lit. ”with-knowledge.” Conscientious objector first recorded 1916.”

määritelmä sanalle conscience

Suomeksi sana kääntyy omaksi tunnoksi, mutta mitä omaa tuntemista tai omaa tuntemusta varsinaisesti ’omassa tunnossa’ on? Sanan etymologia viittaa siihen että se mitä ihmiset tuntevat sisällään on annettu ulkoa päin (”be mutually aware” – olla yhdessä tietoinen) vaikka meille opetaan että ’consience’ on jotain vääjäämätöntä ja sisäsyntyistä. Näin sitä meille opetettiin koulussa uskonnon tunnilla. Näin meneteltäessä ihmisille ei anneta mahdollisuutta päättää omasta tunnostaan/tunteistaan ja arvoida niitä kriittisesti ja näin parantaa ja kasvattaa yhteistä tunto ja tieto varantoa. Yksilö jätetään yhteisön armoille, kuten yhteisökin koska yksilön voimavarat ja ajattelu kumotaan kollektiivisella ’omalla tunnolla’. Etymologia ei ole jotain varmaa, alkuperäistä tai affirmatiivista, mutta se antaa eväitä ja jälkiä ajattelulle.

En näe että tämä toteutuisi kovinkaan hyvin esim. tällä foorumilla. Ottakaamme esimerkiksi kuinka Wiktionary määrittelee ongelman:

ongelma

1. tilanne, joka on vaikea ratkaista

Minulla on ongelma tämän koneen kanssa. Se ei toimi

2. (slangia) mielenterveyden häiriö

Tuolla sekopäällä on jotain ongelmia.

Mitä tämä voi kertoa kokemusperäisesti sanan ’ongelma’ alkuperästä tai ongelmien ratkaisemisesta? Uskokaa tai älkää ongelma viittaa onkimiseen! Wikisanakirjan perusteella minulla on nyt ongelma (Tuolla sekopäällä on jotain ongelmia.), koska tuskin pystyn sovittamaan tätä ’tietoa’ tietävään ja tieteelliseen maailmakuvaan joka nojaa uskonsa hiearkioihin, varmuuteen ja todistettavuuteen. Yritän kuitenkin. Ongelma viittaa onginnan tuotokseen eli siihen mitä syvyyksistä on onnistuttu kalastamaan tähän todellisuuteen näkyväiseksi ja olevaiseksi. Ahdin antimet eivät ole meille olevaisia ennen kuin ne on nähty ja ’dokumentoitu’. Sama pätee ongelmiin ja ne pitää antaa ilmi tahi kaivaa esille ennen kun niitä voidaan käsitellä ja ratkaista. Tähän suomalaiseen sanaan siis kytkeytyy käsittämätön määrä viisautta ja kokemusta ongelmista ja niiden luonteesta. Tätä ei toki voida ymmärtää analogian tasolla ja kalastaminen sinällään ei ratkaise meidän ongelmia vaan täytyy olla halu etsiä ja ratkaista ongelmia. Monet saattavat olla eri mieltä tästä tulkinnasta ja ’ongelmasta’, mutta tämä ei ole affirmatiivinen, varma tai ongelmaton vastaus ja tämä voi johtaa meidät ainoastaan jäljille. Jos tämän tyylinen ajattelu kiinnostaa suosittelen antoisaksi luettavaksi Tere Vadénin Ajoa ja Jälkeä sekä hiljattain julkaistua Karhun nimeä.

Ja nyt ihmiset haluaisin keskustelua tästä aiheesta ja olisiko tällaiselle etymologiselle avoimelle foorumille kysyntää? Kaikki ehdotukset otetaan mielellään vastaan ja jos haluakkaita perustajia tai ideoijia löytyy niin se olisi vieläkin ilahduttavampaa. Innokkaana vastauksianne odotellen.

Tuukka Eskola

teskola@gmail.com

———————-

kirjoitusta kommentoitiin näin:

Kyseiselle foorumille saattaisi olla kysyntää. Wikisanakirja ei siihen kuitenkaan sovi, kuten itsekin totesit, sillä Wikisanakirja edellyttää tietojen oikeellisuutta eikä Wikisanakirja ole foorumi. MediaWikin vapaa ohjelmisto on toki vapaasti käytettävissä tällaiseenkin projektiin. Samulili 4. helmikuuta 2007 kello 20.39 (UTC)
Tunnettu etymologia kuuluu toki artikkeliin otsikon etymologia alle, ja johto-opilliset ilmiöt otsikon liittyvät sanat aliotsikon johto tms. alle. Keskustelua voi harrastaa keskustelusivulla. Toki laajemmat selittelyt etymologissemanttisista arvauksista kuuluvat jonnekin muualle, ja niitä varten olisikin hienoa saada erillinen foorumi. ­­­—Flammie 4. helmikuuta 2007 kello 21.58 (UTC)
Ohessa olevat kirjoitukset ovat julkaistu Wikisanakirjan kahvihuoneessa otsikon: Etymologinen sanakirja alla.
Mainokset